Du har sikkert opdaget, at når du køber varer og tjenesteydelser, bliver prisen ofte pålagt nogle gebyrer. Det kan for eksempel være administrations- eller forsendelsesgebyrer. Her kan du læse, hvilke gebyrtyper du kan støde på.

Gebyrer ved lånaftaler

Det er nemt og hurtigt at trykke et par gange på computertastaturet, og så har du penge på kontoen. Selvom det er nemt, skal du være varsom. Du skal nemlig huske på, at prisen på et lån ikke kun er lånerenten. Med lånet følger gebyrer – eksempelvis stiftelses- og administrationsomkostninger. For at du kan få et samlet overblik og den reelle lånepris, skal du undersøge årlige omkostninger i procent (ÅOP), som betegner de samlede, årlige lånudgifter. Alle lånudbydere skal oplyse om ÅOP.

Undersøgelsesgebyrer

I nogle tilfælde kan du komme ud for, at en virksomhed kræver, du betaler et gebyr, hvis virksomheden undersøger din vare for fejl, og det efterfølgende viser sig, at Købelovens regler ikke dækker over fejlen. Det er fuldt lovligt fra virksomhedens side at opkræve et gebyr, hvis du har accepteret det, da du indleverede varen til undersøgelse. Det er altid sælgeren, der skal bevise, at du er oplyst om gebyret. Her kan du læse, hvilke regler der giver sælgeren forbehold til at opkræve et undersøgelsesgebyr.

  • Du skal være blevet gjort tydeligt opmærksom på gebyret og dets størrelse.
  • Du har accepteret ved indlevering af varen, at du skal betale gebyret. For eksempel hvis du underskriver en indleveringsseddel, hvor du beskriver din klage, og hvor du desuden gøres opmærksom på gebyret.
  • Hvis fejlen, du klager over, ikke er dækket af Købeloven, må virksomheden opkræve et undersøgelsesgebyr. Omfatter Købeloven fejlen, må der ikke opkræves et gebyr.
  • Gebyret må ikke være af urimelig størrelse.

Ved garantireparationer (fejlen er dækket af garanti) bør virksomheden ikke opkræve et undersøgelsesgebyr. Hvis der er garanti på varen, er det altid garantigiveren, der skal bevise, hvis fejlen ikke er dækket af garantien. Hermed skal garantigiveren selv betale for undersøgelsen af varen.

Gebyrer på betalingskort

Din betalingskorttype og brugen af dit betalingskort afgør, hvor mange og hvor store gebyrer, du kan blive opkrævet. Det er typisk banken/udstederen af dit betalingskort, der kan kræve et gebyr. Det kan for eksempel være et gebyr med kortoprettelse eller kontanthævning i andre banker. Gebyrerne må ikke er være urimelige og vil desuden fremgå af din bankaftale.

Derudover kan betalingsmodtageren (en butik) opkræve gebyr for at modtage betaling med den type betalingskort, du har. Det forekommer især ved brug af VisaElectron og MasterCard. Betalingsmodtageren skal altid oplyse dig om gebyret, inden det kræves. Gebyret må højest svare til det, butikken selv betaler til den virksomhed, der indløser kortet. Der kan være forskel på gebyrstørrelsen alt efter, om du handler i en fysisk butik eller på nettet.

Andre typer gebyrer

  • Administrationsgebyrer

Denne betegnelse dækker over mange gebyrtyper. Nogle gebyrer betales én gang, mens andre betales løbende. I enkelstående køb er der ofte få gebyrer, mens der ved løbende aftaler (eksempelvis abonnementer) kan være mange gebyrer. Administrationsgebyrer kan være oprettelses-, leverings-, flytte- og opsigelsesgebyr.

  • Adfærdsregulerende gebyrer

Denne gebyrtype skal ændre forbrugeradfærden. I dag foretrækker de fleste virksomheder, du betaler regninger via Betalingsservice. Derfor kan din betaling blive påkrævet et faktureringsgebyr, hvis du i stedet betaler med et giroindbetalingskort pr. post eller i fysisk i banken. Adfærdsregulerende gebyrer er typisk indført, så virksomeden kan dække omkostninger, der knytter sig til betalingsadfærden. Det er blandt andet dyrere for virksomheden at administrere flere betalingsformer fremfor én.

  • Selvforskyldte gebyrer

Denne gebyrtype opkræves, hvis du ikke overholder betalingsaftalen (eksempelvis rykker- og inkassogebyrer). Selvforskyldte gebyrer kan endvidere opkræves, hvis du bliver væk fra tandlægen (udeblivelsesgebyr) eller hvis du skal have udstedt et nyt medlemskort til fitnesscentret.

  • Gebyrer som betaling for en særlig ydelse

Dette er i princippet ikke et gebyr, men snarer betaling for en adskilt ydelse, du selv bestiller. Det kan for eksempel være skift til et andet telefonnummer.

Hvis ud ønsker at læse mere om gebyrer, anbefaler vi at du kigger på forbrug.dk eller på profilen her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *